GDPR - de nya dataskyddsreglerna inom EU

I nära nog 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu är de dagarna över. Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

I och med detta har vi på Hundredskapsboden uppdaterat vår villkor och skapat en integritetspolicy som du finner här nedan då det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt.

 

INTEGRITETSPOLICY

Data och hur vi hanterar den

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden.

 

Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in en typ av data om dig – kunddata.

 

Kunddata är uppgifter som är kopplat till ditt köp – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer.

Det kan även vara information som du lämnar i din kontakt med oss på Hundredskapsboden t.ex. vid bokning av ngn av våra kurser.

 

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

• du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du genomför ett köp i vår webbutik, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.

• skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms, e-post eller går våra kurser.

• samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

 

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Hundredskapsboden rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 

Tillhandahållande av produkter och tjänster

Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller kursdeltagare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att tillhandahålla kursmaterial och för att hantera klagomål och reklamationer.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

 

Annan kommunikation om produkter och tjänster

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).

 

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig vid behov. Du kan få den i huvudsak via vårt Nyhetsbrev, men också via t.ex. sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

 

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

 

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

• Kunddata för Nyhetsbrevutskick sparas max 24 månader från din senaste registrering hos oss på Hundredskapsboden. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

 

Till vem vi lämnar ut din data

När du gör ett köp hos oss på Hundredskapsboden webbutik gör du din betalning via Klarna Check Out vilket gör att dina personuppgifter mm går direkt in till Klarnas administrationssystem – således lyder du då under Klarnas integritetspolicy och GDPR.

För andra typer av köp, t.ex. på mässor/utställningar, gör du din betalning via iZettle kortbetalning och du väljer själv om du vill lämna epostadress för att erhålla kvitto vilket gör att dina uppgifter/kortdata går direkt in till iZettles administrationssystem – således lyder du då under iZettles integritetspolicy och GDPR.

Klarna/iZettle som samarbetspartner får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten för vilken de är samarbetspartner med oss på Hundredskapsboden.

 

Du bestämmer över din data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke.

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med din data – varför den behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. I maj 2018 får du dessutom ännu större möjlighet att bestämma över din data. Här följer dina rättigheter.

 

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag från vårt kundregister där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Registerutdraget sänds till den adress som du registrerat hos oss vid köp.

.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut datan till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

 

Rätt till radering

Kunddata sparas så länge du är kund hos Hundredskapsboden och därefter som längst 24 månader. Ev. fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någonav följande förutsättningar gäller:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.

• Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.

• Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

• Om data inte har behandlats enligt regleringen.

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

• När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.

• När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.

• När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.

• När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

• Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

 

Cookies

På våra webbsidor kan det användas cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för dig som användare eller ger oss statistik om användandet av sajten. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.

 

Övrigt

Denna Integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av Hundredskapsboden i Sverige eller när du besöker de av våra webbplatser som vänder sig till kunder i Sverige. Den gäller inte för något annat företags webbplats eller tjänster, även om de kan nås via Hundredskapsbodens produkt- eller kurssidor.

Produkter
Övrigt